Make your own free website on Tripod.com

PROJEK SISTEM AKHIR

Laman Utama
matlamat
OBJEKTIF SISTEM
Contact Us

MATLAMAT

 

Sistem ini di hasilkan untuk memupuk semangat pengguna menggunaka komputer,secara tidak langsung dapat menyahut seruan Perdana Menteri Dato’ Seri Abdullah Bin Hj Ahmad Badawi dalam penggunaan komputer sebagai pengguna yang celik IT.

Dalam pada itu bagi mereka yang telah lama

berkhidmat dengan organisasi yang dahulunya tidak pernah tahu dan menggunakan komputer dapat mempelajarinya secara tidak langsung dengan mudah dan senang.

 

 

 

untuk maklumat lanjut

semoga terhibur dengan laman sayer