Make your own free website on Tripod.com

PROJEK SISTEM AKHIR

Laman Utama
matlamat
OBJEKTIF SISTEM
Contact Us

logo_ittar.jpeg

SELAMAT DATANG

LAPORAN MENGENAI PROJEK SISTEM PENDAFTARAN DAN MAKLUMAT  PELAJAR

PENGENALAN

 

Sistem ini di perkenalkan untuk mememudahkan pengguna dan organisasi,ianya lebih berteraskan mesra pengguna.Dengan wujudnya sistem ini segala urusan dapat di laksanakan dengan lancar tanpa sebarang masalah dari pihak organisasi mahu pun pengguna.

Antara perisian yang digunakan untuk menghasilkan sistem ini adalah;

1.         Micrososft Visual Basic 6.0         

v     Adalah untuk menghasilkan paparan antaramuka (Interface)

2.         Microsoft Access

v     Adalah digunakan untuk menghasilkan pangkalan data (Tempat simpan Data)

 

 

FOR INFORMATION

gambar_copy.jpg

 

semoga terhibur dengan laman sayer